Positief inspectiebezoek (thema leskwaliteit)

5 april 2022

Op dinsdag 15 maart heeft de onderwijsinspectie KC Baggelhuizen bezocht, omdat er een themaonderzoek leskwaliteit werd afgenomen. Er zijn vijf groepen bezocht (groep 1/2A, groep 3, groep 6, groep 7 en groep 8) met elk verschillende lessen (taal, lezen of spelling, rekenen en wereldoriëntatie). Bij een themaonderzoek wordt er geen formeel rapport opgesteld, maar komt er wel een evaluatie met een mondelinge waardering. We delen deze graag met u.

 

Algemeen beeld:
Het viel de inspecteur op dat de visie van de school erg zichtbaar en voelbaar was. Er heerste een fijne, positieve sfeer. Ook was een lerende teamcultuur zichtbaar.

 

Lesklimaat:
Er was een fijn en prettig lesklimaat zichtbaar. Er was kwaliteit in de interactie, de leerkracht schept positieve en haalbare verwachtingen, er was gezag en de leerlingen voelen zich, ondanks verschillen, gezien en gehoord.

 

Klassenmanagement:
Er waren duidelijke regels en afspraken die consequent in elke groep terugkwamen. De inspectie was van mening dat dit rust geeft bij de leerlingen.

 

Kwaliteit instructie:
Op KC Baggelhuizen was een kwalitatief goede instructie zichtbaar. Het EDI-model werd goed gehanteerd. Wel kon er winst behaald worden bij het waarom van de instructie. Waarom moeten de kinderen dit leren? Wat is de noodzaak en het nut van deze les?

 

Afstemming:
Er was een goede differentiatie zichtbaar in lesstof, gebruik van wisbordjes en hulp en uitleg.

 

Zelfregulerend leren:
De inspectie zag een hoog niveau van zelfregulerend leren (het opstellen van eigen doelen, zelf controleren, eigen prioriteiten stellen en evalueren door de leerlingen) en kon dit koppelen aan de Leader in Me-visie.

 

We zijn heel trots op dit resultaat en nemen de feedback mee bij de inrichting van ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.