Medezeggenschapsraad en ouderraad

Kindcentrum Baggelhuizen zoekt zo veel mogelijk de samenwerking met ouders op. Bij het onderwijs en bij de activiteiten die we organiseren. Daarnaast kunnen ouders via de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) meepraten over de ontwikkelingen op ons kindcentrum.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een MR, bestaande uit een vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging van het (onderwijzend) personeel (personeelsgeleding).

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

 • besteding van de financiën;
 • personeelsformatie;
 • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het vierjaarlijkse schoolplan, de jaarlijkse schoolgids en het schooljaarplan.


De MR heeft twee soorten rechten, namelijk instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijv. over het schoolplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.

Samenstelling

 • Yvonne Meuken (oudergeleding, voorzitter)
 • Inge van der Pas (oudergeleding)
 • Margaret van Roosmalen (teamgeleding, secretaris)
 • Lisette Dekker (teamgeleding)

 


Ouderraad (OR)

De OR heeft een aantal duidelijk omschreven taken, die vooral betrekking hebben op binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad functioneert op basis van een reglement. Enkele taken van de ouderraad zijn:

 • beheer van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • organiseren van een ouderavond;
 • bijzondere activiteiten zoals de avondvierdaagse;
 • medeorganisatie van schoolreizen, feesten, musical en sport- en speldagen.
   

Samenstelling

 • Danielle Hekman (voorzitter)
 • Dieneke Buitenkamp (penningmeester)
 • Esther van Tricht (secretaris)
 • Francien Abbring
 • Jans Bastiaans
 • Hetty Blauw
 • Agnes Dries-Dilling
 • Patricia de Grooth
 • Janet ter Wisscha
 • Thea Onrust

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.